Cadre didactice

Clasele sunt însoțite de cadre didactice cu pregătire și experiență în alternativă educațională Waldorf.
Limbile străine sunt predate, de asemenea, de cadre didactice cu pregătire Waldorf.
Predarea euritmiei se face de o persoană calificată, având pregătire Waldorf.

prof. Alexandra Nicolae

învățătoare și profesoară de limba engleză, membru în Consiliul Intern al școlii

prof. dr. Radu Gogu

profesor diriginte; profesor de matematică; director, membru în Consiliul Intern al școlii

prof. dr. Liliana Dumitriu

profesor diriginte, formator Waldorf, mentor al cadrelor didactice din ciclul gimnazial de învățământ al școlii, membru în Consiliul Intern al școlii

prof. Răzvan Ropotan

învățător diriginte, formator

prof. Petruța Baniță

învățător diriginte

înv. Sabina Lefter

învățător diriginte

înv. Otilia Bîrsan

învățător diriginte

prof. dr. Alexandru Stoica

profesor de educație muzicală

prof. Lucia Popa

profesor de limba și literatura română

prof. Robert Gayer

profesor de istorie și geografie

prof. Mirela Tatoli

Formator Waldorf, mentor al cadrelor didactice din ciclul primar de învățămant al școlii, membru al Consiliului Intern al școlii

ed. Laura Adăscăliței

Formator Waldorf, mentor al cadrelor didactice din ciclul preșcolar de învățământ al școlii, membru al Consiliului Intern al școlii

Norme și măsuri împotriva răspândirii COVID19

Pentru că ne dorim înainte de toate ca activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță, în școală au fost instalate marcaje, separatoare, indicatoare, au fost montate semnalistici și echipamente. Mobilierul a fost amplasat astfel încât să asigure regulile de distanțare socială.

Curățenia și dezinfectarea se fac riguros, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare. Suplimentar, sălile de clasă și toate celelalte spații interioare sunt dezinfectate zilnic, după plecarea copiilor, prin expunere la lampă UV (acest gen de lampă germicida UTC+ozon distruge bacteriile și virusurile, purificând aerul și dezinfectând obiectele și încăperile expuse la acțiunea ei). Accesul în incinta școlii este modificat și restricționat în această perioadă.