Cadre didactice

Clasele sunt însoțite de cadre didactice cu pregătire și experiență în alternativă educațională Waldorf.
Limbile străine sunt predate, de asemenea, de cadre didactice cu pregătire Waldorf.
Predarea euritmiei se face de o persoană calificată, având pregătire Waldorf.

prof. Alexandra Nicolae

învățătoare și profesoară de limba engleză, membru în Consiliul Intern al școlii

prof. dr. Radu Gogu

profesor diriginte; profesor de matematică; director, membru în Consiliul Intern al școlii

prof. dr. Liliana Dumitriu

profesor diriginte, formator Waldorf, mentor al cadrelor didactice din ciclul gimnazial de învățământ al școlii, membru în Consiliul Intern al școlii

prof. Răzvan Ropotan

învățător diriginte, formator

prof. Petruța Baniță

învățător diriginte

înv. Sabina Lefter

învățător diriginte

înv. Otilia Bîrsan

învățător diriginte

prof. dr. Alexandru Stoica

profesor de educație muzicală

prof. Lucia Popa

profesor de limba și literatura română

prof. Robert Gayer

profesor de istorie și geografie

prof. Mirela Tatoli

Formator Waldorf, mentor al cadrelor didactice din ciclul primar de învățămant al școlii, membru al Consiliului Intern al școlii

ed. Laura Adăscăliței

Formator Waldorf, mentor al cadrelor didactice din ciclul preșcolar de învățământ al școlii, membru al Consiliului Intern al școlii