TAXE

Din perspectiva fondatorilor acestei școli, acesta este un proiect non-profit. Taxele percepute de școală au menirea strict de a susține financiar cheltuielile școlii.

GRĂDINIȚĂ

3.750 € / an

4.250 € / an

Modalitate de plată: 10 plăți lunare în intervalul 1-5 a lunii în curs pentru luna următoare celei în care se efectuează plata

CICLUL PRIMAR

4.500 € / an

5.400 € / an

Modalitate de plată:

Plata integrală: taxa anuală se achita în avans, până la data de 5 septembrie.

10 plăți lunare în intervalul 1-5 a lunii în curs pentru luna următoare celei în care se efectuează plata

CICLUL GIMNAZIAL

4.700 € / an

5.900 € / an

Modalitate de plată:

Plata integrală: taxa anuală se achita în avans, până la data de 5 septembrie.

10 plăți lunare în intervalul 1-5 a lunii în curs pentru luna următoare celei în care se efectuează plata

Informații suplimentare

* În aceste taxe nu este inclus costul meselor (acesta va fi comunicat Părinților-Beneficiari în avans, în funcție de furnizor), nu sunt incluse anumite activități extra-curriculare, cum ar fi excursii școlare, vizite la muzee, tabere, școală de vară etc. Nu se scad din taxe zilele în care copilul absentează, pauzele semestriale, vacanțele școlare, zilele libere (eg: 1 Decembrie, 1 Mai, zilele în care autoritățile stabilesc că nu se fac cursuri datorită condițiilor meteo nefavorabile sau altor motive ce țin de siguranță copiilor ș.a.) și eventualele zile libere destinate formărilor profesionale ale cadrelor didactice.
** Taxa de înscriere se plătește într-o singură tranșă, în avans, înainte de depunerea fișei de înscriere și are costul de 25 de Euro.
*** Fondul de garanție are valoarea de 100 de Euro și se plătește într-o singură tranșă, în avans, până cel târziu la data de 5 septembrie, odată cu prima plată a taxei de școlarizare. Suma este nereturnabilă în situația în care copilul este retras de la școală înainte de sfârșitul anului școlar.

Reduceri
• În cazul în care familia are 2 copii la Școala Liberă Waldorf, pentru al doilea copil se acordă o reducere de 5% din taxa de școlarizare (aplicabilă la suma de plată rezultată în urma alegerii uneia dintre cele 3 modalități de plată). Pentru familii cu 3 sau mai mulți copii înscriși la Școala Liberă Waldorf, pentru al treilea sau următorii copii reducerea este de 10% din taxa de școlarizare.

Norme și măsuri împotriva răspândirii COVID19

Pentru că ne dorim înainte de toate ca activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță, în școală au fost instalate marcaje, separatoare, indicatoare, au fost montate semnalistici și echipamente. Mobilierul a fost amplasat astfel încât să asigure regulile de distanțare socială.

Curățenia și dezinfectarea se fac riguros, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare. Suplimentar, sălile de clasă și toate celelalte spații interioare sunt dezinfectate zilnic, după plecarea copiilor, prin expunere la lampă UV (acest gen de lampă germicida UTC+ozon distruge bacteriile și virusurile, purificând aerul și dezinfectând obiectele și încăperile expuse la acțiunea ei). Accesul în incinta școlii este modificat și restricționat în această perioadă.