Autorizare

Pentru școlile care intenționează să funcționeze în alternativa educațională Waldorf, există un organism internațional (Bund der Freien Waldorfschulen) care evaluează proiectul, inițiatorii, profesorii și care poate acorda dreptul unei școli de a utiliza denumirea „Waldorf”. În urma obținerii acestei licențe, Federația Waldorf din România a avizat proiectul de înființare a Școlii  Gimnaziale Libere Waldorf București.

Internaționale Assoziation für Waldorfpädagogik (IAO) este un organism internațional de monitorizare a școlilor Waldorf, care supraveghează constant activitatea școlii.

Pe plan local, proiectul a fost aprobat de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale (la școlile funcționând într-o alternativă educațională, această aprobare reprezintă o etapă preliminară procesului de autorizare obișnuit).

Funcționarea școlii a fost autorizată pentru nivelurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5391/21.08.2012, 3898/26.05.2015 și 5774/12.11.2015.

Norme și măsuri împotriva răspândirii COVID19

Pentru că ne dorim înainte de toate ca activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță, în școală au fost instalate marcaje, separatoare, indicatoare, au fost montate semnalistici și echipamente. Mobilierul a fost amplasat astfel încât să asigure regulile de distanțare socială.

Curățenia și dezinfectarea se fac riguros, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare. Suplimentar, sălile de clasă și toate celelalte spații interioare sunt dezinfectate zilnic, după plecarea copiilor, prin expunere la lampă UV (acest gen de lampă germicida UTC+ozon distruge bacteriile și virusurile, purificând aerul și dezinfectând obiectele și încăperile expuse la acțiunea ei). Accesul în incinta școlii este modificat și restricționat în această perioadă.