Despre pedagogia Waldorf

Secretariat

De luni până vineri: 09:00 - 18:00

0722 484 206

0732 439 036

office@scoala-waldorf.ro office@scoalalibera.ro

Facebook

Informații Waldorf

Minte suflet și voință

Pedagogia Waldorf este o abordare particulară a educației copiilor, aplicată în școlile Waldorf din întreaga lume.
Școlile Waldorf reprezintă cel mai mare grup de școli independente, non-profit, din întreaga lume. Ele au, de asemenea, și cel mai rapid ritm de creștere.
Obiectivul principal al pedagogiei Waldorf este “dezvoltarea individuală a copiilor pentru ca, prin ei înșiși, să își construiască vieți pline de sens.”
Scopul pedagogiei Waldorf este educarea copilului ca ființă întregă, “minte, suflet și voință.”

Copiii dezvoltă motivația internă de a învăța

Curriculumul îmbină materiile academice specifice fiecărei vârste cu activități artistice și practice.
Profesorii Waldorf sunt dedicați insuflării în fiecare copil a dragostei de a învăța. Grație folosirii acrivităților artistice care se adresează sufletului, copiii dezvoltă motivația internă de a învăța, fără a fi supuși presiunii testărilor comparative și notărilor.
Iată câteva dintre principalele trăsături distincte ale pedagogiei Waldorf.
Aptitudini pentru viață

Copiii învață să tricoteze, croșeteze, să modeleze lutul, ceara de albine, să picteze în tehnica ud pe ud, să realizeze mozaicuri, construcții de case sau obiecte de mobilier, să cioplească, să lucreze lemnul, să grădinărească, pe scurt, o multitudine de activități care întregesc o persoană dincolo de învățarea rigidă și de reținerea de informații.

Învățătorul - diriginte

În ciclurile primar și gimnazial, clasele au un profesor-diriginte care le însoțește de la clasa pregătitoare până la finalul clasei a opta.

Activități artistice și practice

Activitățile artistice și practice au o mare importanță în curricula Waldorf.

Flaut

 Din clasa pregătitoare, copiii studiază flautul drept, a cărui mânuire are un rol nu doar artistic, ci este important în dezvoltarea gândirii matematice, a coordonării ochi-mână și a dezvoltării generale a motricității fine.

Euritmia

Euritmia, arta rostirii care îmbină teatrul, muzica și dansul, este studiată încă de la grădiniță și până la finalul gimnaziului.

Învățarea academică are un rol secundar în primii ani

 Pentru anii de grădiniță nu există un curriculum academic, cultivându-se însă aptitudini pre-academice, iar în clasa pregătitoare curriculumul academic este minim. Pregătirea pentru scris-citit începe cu activități specifice anilor de grădiniță, iar predarea formală a primelor litere se face în clasa pregătitoare. Cei mai mulți copii vor citi independent spre mijlocul sau către finalul clasei întâi.

Două limbi străine

Limbile străine sunt predate de la începutul ciclului primar, de obicei două, engleza și germana.

Nu există manuale

În școlile Waldorf nu există manuale. Copiii își creează pentru fiecare materie principală propriile manuale, numite “caiete de epocă”, notând acolo atât informația primită sau dezvoltată de ei, dar și adăugându-le o parte artistică de desen.

Predarea interdisciplinară

Predarea în școlile Waldorf se face în epoci. Aceasta înseamnă că materiile principale sunt studiate intensiv pe durata a două, trei sau mai multe săptămâni, în fiecare zi, timp de 110 minute, fără pauză, în prima parte a zilei. Acest lucru ajută la o mai bună concentrare pe același subiect, la imersia totală într-o materie de stidiu fără permanente întreruperi, dar permite și trecerea informației din memoria pe termen scurt în cea de lungă durată, datorită pauzelor dintre epocile aceleiași materii.

Predare artistică

În ciclul primar, informațiile academice sunt introduse prin mijloace artistice, pentru a davoriza învățarea la nivel sufletesc, nu doar cognitiv. Desene pe tablă, jocuri ritmice, picturi, desene, proiecte speciale, toate oferă perspective diverse ale aceluiași subiect și îi creează o imagine durabilă în mintea și sufletul copiilor.

Nu există note

Învățarea în școlile Waldorf nu este o activitate competitivă. Nu există note care să le fie comunicate copiilor, deși se fac notări care pot fi aduse numai la cunoștința părinților, la dorința exprimată a acestora. Profesorul clasei și toți ceilalți profesori ai celorlalte materii oferă la final de an o caracterizare detaliată a activității de peste an și a evoluției copilului atât la nivel academic, cât și personal și social.

Tehnologia este descurajată

Tehnologia este folosită cu maximă precauție, ba chiar descurajată. În școală nu există televizoare, tablete sau computere (decât la materiile specifice ale ciclului gimnazial), iar folosirea sau deținerea telefoanelor în școală este interzisă.