Completarea formularelor 2%

1) Persoanele care in anul precedent au avut venituri doar din salariu completeaza declaratia 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul annual pe veniturile din salarii si din pensii”.
Formularul se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil, iar celalalt exemplar trebuie depus la registratura organului fiscal in raza caruia aveti domiciliul (Administraţia Finanţelor Publice) sau trimis prin posta, cu scrisoare recomandata. In cadrul acestui formular se completeaza la capitolul III pct 1 datele asociatiei. Daca nu stiti suma cu care vreti sa contribuiti, lasati spatiul liber, iar organul fiscal va calcula suma ce se poate aloca (in limita a 2% din impozitul anual).
2) Persoanele care in anul anterior au avut venituri (si) din alte surse (activităţi independente, proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor etc.), au obligatia declararii acestor venituri prin declaratia unica. In cadrul acestui formular se completeaza datele asociatiei la Capitolul I, Sectiunea 6, lit.A. pct.1.
Trimiterea/depunerea se face pana cel tarziu 15 martie 2019 (data inregistrarii sau a postei) pentru ambele formulare.
Datele asociatiei sunt:
ASOCIATIA CHRISTOPHORI INTERNATIONAL
CIF 26890875/10.05.2010
Adresa: Str. Scarlatescu nr. 50, Bucuresti sector 1
Cod IBAN RO02RNCB0285115917170001
BCR Unic
Va multumim!