Clasa a VIII-a

Închiderea unui capitol și Noi Orizonturi

În ultimul an de școală gimnazială, copiii de clasa a VIII-a sunt bine poziționați în drumul lor spre a înțelege umanitatea în lumea în care trăiesc. Au ajuns la acest stadiu în urma anilor de instruire care le-au hrănit sufletele și au creat un spațiu în care ei să acționeze din propria gândire, simțire și voință. Au fost stimulați printr-o curriculă care a fost alcătuită pornind de la nevoile de dezvoltare și de la dispoziția sufletească a copilului la fiecare pas al dezvoltării sale. Având în spate acest tip de educație ce țintește spre libertate, au ajuns la acest moment de trecere către următoarea călătorie, către maturitate, cu o curriculă a clasei a VIII-a care stimulează noile lor capacități de gândire logică și judecată independentă. În acest an de școală ei învață despre străduința umană care, folosind acest tip de capacități pe care și ei le-au dobândit, a născut idealuri de libertate umană prin revoluții ale națiunilor din toată lumea. Această parte de istorie mondială este simbolică pentru vârstă la care se află ei acum.

Cu propriile puteri

În copilul de clasa a VIII-a trăiește acest sentiment puternic că este nevoie să caute noi provocări. Este dornic să se simtă parte din procesul educațional și să nu fie doar un recipient pasiv al unui plan pestabilit. Este dornic să se aventureze și să afle de ce este capabil, care îi sunt limitele. Până la sfârșitul acestui an bogat în elemente curriculare potrivit alese, absolventul școlii gimnaziale Waldorf este în sfârșit gata să între în următoarea etapă a dezvoltării sale și salute cu încredere și entuziasm provocările ce se întrezăresc la orizont.

În loc să intrăm prea mult în detaliile privind curricula clasei a VIII-a, ar fi mai potrivit să ne rezumăm la un extras elocvent din Marjorie Spock (scriitoare și profesoară Waldorf), un fragment în care ea aduce o descriere sugestivă a anilor de formare a copilului și a acestei încununări a experiențelor formatoare ce vor reverbera pe parcursul întregii vieți:

Prin prisma principiului steinerian de metamorfoză, dezvoltarea ființei umane de la naștere până la douăzeci și unu se încadrează în trei mari etape de dezvoltare, fiecare dintre ele necesitând un tip de educație diferit.

În prima fază, care durează până la debutul celei de-a doua dentiții, lumea este profesorul copilului. Copilul trăiește cu totul contopit cu mediul său, învățând prin imitație și sorbind impresii cu simțurile larg deschise. La această vârstă ar fi arogant să credem că îl instruim. Este suficient să-i oferi impresii despre o lume umană plină de bunătate, adevăr și frumusețe. În rest, natura însăși are grijă de el într-un fel în care nici o ființă umană nu poate să o facă. La grădiniță va fi extrem de mulțumit să se joace cu câteva lucruri simple. Deși pune întrebări la nesfârșit, răspunsurile savante trec prin auzul său ca aerul sau, în cel mai bun caz, ca un fel de muzică liniștitoare. Nu vrea să fie învățat. Este prea ocupat cu învățatul ca să se bucure de întreruperi, iar simțurile lui ascuțite percep mult mai mult decât știm noi cum să-l învățam.
Cu toate acestea, cu maturizarea care are loc la cinci sau șase ani, copilul începe să se retragă din lume către citadela propriei ființe. Încet-încet, lumea devine o ghicitoare pentru el. Acum are o nevoie reală de cunoaștere. În această perioadă facem bine să-i oferim instruire, să aducem lumea la el, cu condiția să putem face acest lucru precum artiștii, în imagini care vorbesc puternic despre realitate.

A doua fază a copilăriei corespunde aproximativ perioadei de opt ani de școlarizare elementară. Sarcina educației elementare este de a oferi copiilor aflați în această a două etapă a maturizării lor o înțelegere a omului și a lumii în care ei trăiesc, să le ofere cunoștințe atât de bogate și calde, încât să le antreneze inima și voința, deopotrivă cum le antrenează mintea. O astfel de înțelegere stă la bază oricăror competențe reale din anii următori. Copiii educați în spiritul pedagogiei fondate de Rudolf Steiner sunt cu adevărat ființe practice, precum și extrem de artistice.
Odată cu terminarea clasei a VIII-a, copiii ar trebui să aibă o imagine generală cuprinzătoare despre om și univers. Acest ultim an ar trebui nu doar să dezvolte la un nou nivel toate experiențele anterioare, ci să le permită copiilor să intre pe deplin și cu putere în viața propriilor vremuri.

Marjorie Spock

Norme și măsuri împotriva răspândirii COVID19

Pentru că ne dorim înainte de toate ca activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță, în școală au fost instalate marcaje, separatoare, indicatoare, au fost montate semnalistici și echipamente. Mobilierul a fost amplasat astfel încât să asigure regulile de distanțare socială.

Curățenia și dezinfectarea se fac riguros, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare. Suplimentar, sălile de clasă și toate celelalte spații interioare sunt dezinfectate zilnic, după plecarea copiilor, prin expunere la lampă UV (acest gen de lampă germicida UTC+ozon distruge bacteriile și virusurile, purificând aerul și dezinfectând obiectele și încăperile expuse la acțiunea ei). Accesul în incinta școlii este modificat și restricționat în această perioadă.