Clasa a V-a

Un punct de referință în dezvoltarea personală a copilului

Începând cu anul școlar 2015-2016 am introdus învățământul gimnazial, respectiv prima clasă a V-a, pentru a le permite elevilor care termină clasă a IV-a să continue studiul în cadrul școlii și să rămână într-o ambianță familiară până la terminarea clasei a VIII-a.

Pentru copil, schimbarea care are loc de obicei la trecerea către clasa a V-a, în care autoritatea iubită și protectoare a învățătorului este înlocuită cu o serie de profesori necunoscuti este adesea o trăire neplăcută. Școala Gimnazială Liberă Waldorf le oferă copiilor posibilitatea de a prelungi legătură de suflet cu învățătorul, care le-a fost alături de când au început să cunoască entuziaști lumea oamenilor mari, după 5-6 ani, până în perioada grea a pubertății și adolescenței. Astfel, trecând împreună cu copiii pragul către ciclul gimnazial, învățătorul continuă să îndrume copilul pe drumul vieții, drumul de a deveni un adult care poate oferi darurile sale lumii, cu încredere și deschidere. Această legătură se diversifică prin contactul cu o nouă atitudine față de cunoaștere, prin întâlnirea cu discipline noi care îl ajută să înțeleagă și sa transforme lumea.

Programul de învățământ gimnazial oferit de Școala Gimnazială Liberă Waldorf își propune să le ofere elevilor toate condițiile necesare pentru o dezvoltare armonioasă.

„Anul de aur”

Clasa a V-a este cunoscută ca „Anul de aur”, deoarece elevii sunt entuziaști, dornici să învețe și sa infrunte noi provocări, sunt capabili de muncă și au o imaginație nemărginita. La această vârstă copiii sunt foarte sensibili, dau dovadă de armonie, mobilitate și bucurie față de viață, dar devin și mult mai critici, iar uneori dau semne de teamă și nesiguranță și au nevoie de răspunsuri la întrebările importante ce se nasc în sufletele lor (Cine sunt eu? Cine sunt părinții mei? Cine sunt profesorii mei?). Este momentul la care gândirea logică se dezvoltă aproape în întregime, copiii de gimnaziu fiind capabili de judecati raționale și de o argumentare bine fondată.

Clasele de gimnaziu ale școlii sunt deschise atât pentru elevii din școala noastră, cât și pentru elevi din afară școlii. 

Activitățile curriculare pentru clasa a V-a

Elevii vor aprofunda materiile învățate în ciclul primar și vor studia materii noi, într-o maniera interactiva, artistică și dinamică. Activitățile curriculare respectă programa națională pentru alternativa Waldorf (gimnaziu) aprobată de Ministerul Educației Naționale și includ materii specifice pedagogiei Waldorf, precum și activități extrașcolare.

Astfel, printre materiile studiate în clasa a V-a se numără:

Limba română

La această vârstă, elevii de gimnaziu fac cunoştinţă cu bogăţii literare precum „Epopeea lui Ghilgameş”, făcând astfel legătura interdisciplinară cu Istoria culturii omenești din perioadele veche indiană, persană, egipteano-babiloniană și greacă studiată tot în acest an.
Acest lucru creează disponibilitate și
deschidere față de literatura trecutului istoric, respectul și prețuirea ei.

În ceea ce privește gramatica, un motiv al predării la această vârstă este familiarizarea copilului cu spatiul și timpul. Acesta este sprijinit în predarea gramaticii prin tratarea timpurilor și prelucrarea prepozitiilor, la care se adaugă continuarea cultivării sensibilității față de stil.

Matematică

Temă generală a predării aritmeticii în clasă a V-a este calculul cu fracții. Copilul trebuie să fie capabil ca la sfârșitul acestui interval de timp „…sa se deplaseze socotind liber în cadrul cifrelor exprimate prin numere întregi, fracționare și fracții zecimale” (Rudolf Steiner). O condiție esențială pentru aceasta „deplasare libera” este ca toți copiii să devină siguri pe calculul mintal. La aritmetica se adaugă elemente de geometrie și unități de măsură, teorema lui Pitagora având un rol central în exercițiile de geometrie.

Geografie

O sarcină esențială a predării geografiei este aceea de a aduce copilul într-o relație conștientă cu lumea spatiala și de a trezi în el interesul față de lume.

Copiii descoperă formele de relief ale spaţiului geografic european, au loc discuții și observații legate de climă, vegetație, floră și faună, lumea minerală, precum și de oamenii din diverse zone europene, prezentate în polarităţi cald-rece, vegetaţie luxuriantă – vegetaţie de tundră.

Înțelegerea în profunzime a punctelor cardinale, precum și cartografierea unor locuri vizitate reprezintă, de asemenea, un element central în geografia clasei a V-a.

Istorie

 Până la vârstă de nouă ani copiilor le-au fost prezentate doar imagini istorice, imagini din viața anumitor persoane și anumite legende din istorie, iar acum se trece la istoria vechilor popoare orientale. Copiii trebuie să viețuiască faptul că oamenii vechilor culturi nu au trăit și gândit la fel ca noi. De la India straveche la Imperiul Persan, Egiptul Antic și Grecia Antică, copiii vor afla despre vechii atlanți, hinduși, brahmani, faraoni, vechile temple, zigurate, piramide sau scrierea cuneiforma ori hieroglife.

Biologie

 La biologie copiii vor studia plantele și asemănările dintre acestea și om, relația om-natură. Se elaboreaza legătura dintre sistemul metabolic și al membrelor umane, cu domeniul floral și de fructe al plantei. Viața în lumină și căldură, stimularea provenită din mediul înconjurător și legătura cu el sunt comune amândurora. Diferitele trepte evolutive ale ciupercilor, algelor, mușchilor, ferigilor etc. înspre o tot mai mare perfecțiune, sunt comparabile cu calea de evoluție a omului.

Muzică

 În punctul central se află legătura cu calculul fractiilor, fixarea valorilor notelor și teoria intervalelor muzicale și începe să se pună accent pe ritm, tempo, nuanțe, timbru. Se continuă studiul la flauto dolce (blockflöte – sopran, alto, tenor). În această perioadă se poate cânta mult și în mod conștient frumos, ceea ce înseamnă o bază inestimabilă pentru întreaga activitate muzicală ulterioară. De asemenea se pun bazele pentru activitatea corală și în orchestră. Elementul muzical este cântat acum mai des pe două voci.

Euritmie

 În clasa a V-a, toate cele exersate până acum în domeniul spațial și ritmic se extind în vorbire și muzică.

Ca element nou se descoperă geometria propriei staturi (pentagramă), care este parcursă și în spațiu. In legatura cu învățământul principal pot fi prelucrate texte din vechile culturi, precum și poezii în limbi straine.

Educație plastică și pictură

 În trecerea la treaptă gimnaziala, copiii încep să reunească forma cu culoarea pură. Acum acestea vor fi legate de imagini din natură, de animale, de plante, de pietre. Și legat de materialul de povestit, de antichitate, rezulta noi teme. Materia de gimnaziu predată în diversele epoci de învățământ se unește cu elementul artistic și conduce, prin intermediul picturii, în acuarelă, la configurarea colorată a temelor din caietele de epoci.

Abilități practice

 Se reia și se perfecționează tricotatul, se trece la tricotatul cu mai multe andrele (se tricotează șosete, manusi, animale). Creșterea și scăderea ochiurilor va fi notată în caiet, reprezentând și un exercitiu matematic. Se modelează mult, se folosește mai des lutul. Se deprind diferite activități gospodărești; copiii învață să transforme crenguțe de lemn în vârfuri de săgeți, rotite eoliene sau alte obiecte, prilej cu care devin mai îndemânatici în mâini și mai mobili în reprezentări.

Limbi străine (limba engleză și limba germană)

Este percepută frumusețea vorbirii în configurarea sunetelor și melodia limbajului. Necesitatea mișcării corporale în timpul vorbirii se restrânge. Se dezvoltă mișcarea sufletească prin imagini lăuntrice care trebuie mereu stimulate de către profesor. Puterea gândirii poate fi acum cultivată prin descoperirea mai multor reguli gramaticale.

Educație fizică

 La această vârstă copiii pot intra în dispoziția istoriei grecești și a jocurilor olimpice (în forma de organizare de atunci). Jocul dintre greutate și ușurință, aruncare și prindere. Pot fi introduse jocuri de aruncare a mingii peste plasă, volei și baschet, jocuri cu obstacole, dar fără un exces de reguli de joc.

Norme și măsuri împotriva răspândirii COVID19

Pentru că ne dorim înainte de toate ca activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță, în școală au fost instalate marcaje, separatoare, indicatoare, au fost montate semnalistici și echipamente. Mobilierul a fost amplasat astfel încât să asigure regulile de distanțare socială.

Curățenia și dezinfectarea se fac riguros, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare. Suplimentar, sălile de clasă și toate celelalte spații interioare sunt dezinfectate zilnic, după plecarea copiilor, prin expunere la lampă UV (acest gen de lampă germicida UTC+ozon distruge bacteriile și virusurile, purificând aerul și dezinfectând obiectele și încăperile expuse la acțiunea ei). Accesul în incinta școlii este modificat și restricționat în această perioadă.