Despre noi

Un grup de inițiativă format din părinți și cadre didactice a înființat Școala Gimnazială Libera Waldorf. Această școală este un proiect sub egida Asociației Christophori Internațional, asociație non-profit ce are ca scop promovarea, implementarea și dezvoltarea educației sănătoase pornind de la principiile pedagogiei Waldorf fondate de către Rudolf Steiner.

În prezent, în cadrul școlii funcționează câte o clasă pentru fiecare an școlar al ciclului primar și gimnazial, precum și două grupe de grădiniță, din luna martie a fiecărui an începând înscrierile pentru anul școlar următor.

Dacă un copil a putut să se dăruiască lumii înconjurătoare cu întreagă sa ființă plină de iubire, atunci el va fi capabil, în sarcinile serioase ale vieții sale de mai târziu, să se dedice lumii cu încredere și putere.

Rudolf Steiner

Strada Ion Brezoianu, nr 31, sector 1 București

0722.484.206 sau 0732.439.036

office@scoala-waldorf.ro sau office@scoalalibera.ro

Solicitați o întâlnire

Norme și măsuri împotriva răspândirii COVID19

Pentru că ne dorim înainte de toate ca activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță, în școală au fost instalate marcaje, separatoare, indicatoare, au fost montate semnalistici și echipamente. Mobilierul a fost amplasat astfel încât să asigure regulile de distanțare socială.

Curățenia și dezinfectarea se fac riguros, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare. Suplimentar, sălile de clasă și toate celelalte spații interioare sunt dezinfectate zilnic, după plecarea copiilor, prin expunere la lampă UV (acest gen de lampă germicida UTC+ozon distruge bacteriile și virusurile, purificând aerul și dezinfectând obiectele și încăperile expuse la acțiunea ei). Accesul în incinta școlii este modificat și restricționat în această perioadă.